quản lý chấm công nhân viên bằng ứng dụng trên smartphone

Quy trình chấm công đơn giản, giúp doanh nghiệp quản lý thời gian làm việc của nhân viên dễ dàng và hiệu quả hơn. Với App chấm công trên điện thoại thông minh (smartphone), bạn có thể xem tất cả thông tin về thời gian làm việc bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu.

Vì sao bạn nên sử dụng App chấm công !?

Giải pháp chấm công mobile app giúp loại bỏ những rắc rối của máy chấm công và giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn

 • Giảm sai sót gian lận trong quy trình chấm công, tăng ca
 • Tiết kiệm 50% chi phí đầu tư so với hệ thống máy chấm công
 • Giúp chấm công linh động hơn với bất kỳ nơi đâu
 • Triển khai nhanh, dễ sử dụng, vận hành và bảo trì đơn giản
 • Giảm giấy tờ hành chính, tự động hóa nghiệp vụ nhân sự
 • Giãn cách nhân viên khi chấm công để phòng tránh Covid19

Quản lý nhân viên chấm công với mobile app

Thông tin

- Tổng quan thông tin tất cả nhân viên
- Quản lý hệ thống chi nhánh, địa điểm
- Theo dõi tình hình biến động nhân sự

Dữ liệu chấm công

- Tra cứu dữ liệu chấm công
- Vị trí, địa điểm chấm công của nhân viên
- Hình ảnh thực tế khi nhân viên chấm công

Báo cáo

- Báo cáo trực quan giúp quản lý theo dõi thời gian và tình hình làm việc của nhân viên
- Dữ liệu chấm công nhân viên (giờ công, đi trễ, về sớm)
- Báo cáo dữ liệu tăng ca.
- Thống kê dữ liệu ngày nghỉ, phép, công tác

Nhật ký

- Thông tin chi tiết lịch làm việc trong tuần/tháng
- Cập nhật, ghi chú kế hoạch tăng ca
- Lưu trữ thay đổi cập nhật điều chỉnh hệ thống

Nghỉ phép, công tác

- Đề xuất/ duyệt nghỉ phép, lịch trình công tác online.
- Ghi nhận thời gian và vị trí khi đi công tác.

Hỗ trợ

- Xử lý tự động dữ liệu và báo cáo cho nhân sự
- Cảnh cáo dữ liệu chấm công của nhân viên
- Hệ thống tự động backup định kỳ
- Tích hợp dữ liệu với phần mềm thứ 3

App chấm công

Version Basic 1.0
vnđ 1,500 đ tháng
 • Chọn, đề xuất ca làm việc
 • Check in - out khi làm việc
 • Ghi nhận vị trí và địa điểm
 • Lưu ảnh khi check in - out
 • Theo dõi lịch trình làm việc
 • Quản lý thông tin nhân viên
 • Quản lý thông tin hệ thống
 • Báo cáo dữ liệu chấm công

App chấm công

Version Medium 1.1
vnđ 2,000 đ tháng
 • Quản lý chấm công V1.0
 • Quản lý dữ liệu tăng ca
 • Quản lý kế hoạch công tác
 • Đăng ký ngày nghỉ, phép
 • Quản lý thông tin Nv, hệ thống
 • Quản lý quy định
 • Quản lý phân cấp, phân quyền
 • Báo cáo chấm công chi tiết
Popular

App chấm công

Version Advance 1.2
vnđ 2,500 đ tháng
 • Quản lý chấm công V1.1
 • Quản lý chấm công (Audit)
 • Quản lý nhà ăn (canteen)
 • Kiểm soát khi nhận suất ăn
 • Quản lý tích hợp thiết bị
 • Báo cáo chấm công tổng hợp
 • Thống kê số lượng chi phí suất ăn